Kære beboere.

Her vil du kunne følge med i. hvem der varsles næste gang og andre noter, som kommer fra administrator/VVS.

se varsling nedenfor. (de varslet beboere vil få besked på mail fra administrator samt sedler på egen dør.)

info fra administrator omhandler hvor der skal ryddes, tilkøb af div-vvs og det skriv du kan se nedenfor med dit lejl. nr.

Hvornår kommer de hos dig?

De starter i uge 44 med lejlighederne i opgang 26 ud til gavlen og hver anden uge kommer de et sæt lejligheder frem.

Planen kan pt. ses ned hos mig på væggen ved kontoret. eller på tidsplan link lige til højre.

Vi vil komme med mere info – så snart vi har den :o)

mvh. Viceværten og bestyrelsen.

Dokumenter pdf.

Vurdering af svensk måling

2018-11-15 Arbejdestilsynet informationer vedr. materiale

Tidsplan 24-26

Tidsplan 28-36

Du skal zoome ind nogle gange brug + / – i toppen og vælg hånden til flytte rundt.

Kære alle i opgang 24-26-28.

I skal venligst være opmærksom på at det kan tage lidt tid inden det varme vand når frem til jeres lejlighed, så derfor skal i ikke blive utålmodige med lade det varme vand løbe hvis i har problemer, så skal vandet nok blive varmt efter ca. 5 min.

Opdateret 02-11-18

Tømning af pulterrum under opgang 30-36

Til følgende beboere/ejere:
Under opgang 30: pulterrum nr.: 27-82-133-100-98-103-93-94-
Under opgang 32: pulterrum nr.: 84-85-72-65 samt rummet ved siden af rum 68.
Under opgang 34: pulterrum nr.: 98-130-35-39.
Under opgang 36: pulterrum nr.: 22-132-14-9.
Alle bedes være opmærksomme på, at pulterrumsnummer ikke nødvendigvis er det samme som lejlighedsnummer.

Der er nu opsat et bur i P-kælderen hvor du kan sætte indholdet fra dit pulterrum.

Adgang til buret får du ved at henvende dig til Tomas, vores visevært.

Husk terminen 20. november.

Er der noget af speciel værdi eller noget du snart skal bruge, så tag det med op i lejligheden.

Er der noget der alligevel skal smides ud, så benyt lejligheden til at kassere det.

Som bekendt er rør renovering i fuld gang, og i den forbindelse skal entreprenøren som bekendt ind i kælderen hvor der er kælderrum. Der er i alt 22 kælderrum der bliver berørt af rørprojektet. Ejeren/beboeren skal tømme sit kælderrum.

1.
Projektet indretter et aflåst bur i P-kælderen.

2.
Alle beboere skal inden deadline have pakket deres ting ind i dette bur senest den 20. november 2018. Ting skal markeres med lejlighedsnummer. Beboeren opfordres til ikke at sætte ting i buret som de har brug for jævnlig adgang til, da der vil være begrænset mulighed for adgang.

3.
De beboere der ikke har tømt deres kælderrum enten til buret i garagen eller op i lejligheden, vil få tømt deres rum af et flyttefirma og sat ind i buret, og regningen vil blive sendt til ejer.

4.
Buret åbnes igen når der er plads til at sætte sit happengut tilbage i kælderen.
Der kommer en mail ud når Tomas er klar med buret i P-kælderen med tidspunkter for hvornår der er åbent for at sætte sine ting i buret.

NB.!
Vi vil gerne opfordre beboerne til at kontakte deres forsikringsselskab og tjekke, at deres private indbo forsikring dækker et sådan gitterbur (der ikke fastmonteret i gulv og loft) og samtidig opfordre vi alle til at sætte værdigenstande i lejligheden, da foreningen ikke dækker tyveri eller bortkomne genstande. Midlertidig opbevaring er altså på eget ansvar.

14-DAGS VARSLING

Lejligheds nr. kan ses på forsiden.

I forbindelse med udskiftning af vandrør samt reparation af afløbssystemet skal vi oplyse at arbejdet i Jeres lejligheder udføres inden for de kommende 14 dage.
En god ide vil være, at I informere det forsikringsselskab, hvor I har tegnet jeres indboforsikring om de kommende arbejder.
Derfor skal vi først foretage en registrering i Deres lejlighed. Denne registrering vil finde sted
om Onsdagen. I tidsrummet kl. 11.00 og 13.00. Såfremt De ikke er hjemme på dagen bedes I aflevere en mærket nøgle i viceværtens postkasse senest tirsdagen før.
Arbejdet i Jeres lejligheder udføres fra mandagen efter.
I byggeperioden vil nøglen blive opbevaret i en nøgleboks, monteret på Jeres hoveddøre. Er I ikke hjemme eller, modtages jeres nøgle ikke i henhold til anførte, vil en låsesmed blive rekvireret på jeres regning og risiko.
I forbindelse arbejderne, vil i være uden toilet i dele af ovennævnte periode. Bad & toilet forhold i pool-husets omklædning, kan i den ovennævnte periode anvendes. Såfremt det ønskes, kan der opstilles et tørkloset i lejligheden. Hvis tørkloset ønskes, afleveres en seddel i viceværtens postkasse med angivelse af navn og lejlighedsnummer.
Inden vi påbegynder arbejdet hos Dem, bedes De sørge for følgende:
– Fri adgang fra hoveddør til køkken, bad.
– I køkken skal alle skabe og hylder hvor vandrør er gemt bag eller går igennem ryddes. Se eventuelt vedlagte afdæknings plan.
Ovenstående punkter gælder i hele byggeperioden i Deres lejlighed.
Vedlagt er et ”tilvalgs katalog” – ”Top House tilvalgs katalog” – er der noget der kunne friste, afleveres tilvalgskataloget i udfyldt stand og med nøje angivelse af hvad man ønsker. Ønsket er for egen regning og vil blive faktureret til Dem.
Med venlig hilsen
ENCO A/S – VVS.

Vedr.: Udskiftning af jeres vandrør til køkken og badeværelse samt reparation af afløb

Derfor skifter vi rør. :O)