Info fra bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 6 møde – referat

 1. møde – referat

Bestyrelsesmøde

 

Dato:                      6. april 2017 kl. 18.00

Sted:                       Anna, opgang 26 lejl. 161

Deltagere:            Kirsten, Kenni, Morten, Peter Kolby, Peter Bang pr. telefon.

 1. Vicevært
  1. Bestyrelsen oplever at samarbejdet fortsat er forbedret. Såfremt dette fortsætter udløber den skriftlige advarsel den 1. juni 2017.
 2. Renovering v. Ib og Anna
  1. Bestyrelsen har haft et rigtig godt og konstruktivt møde med SORI. Bestyrelsen modtager SORI’s projektering af vandrørsrenovering fredag den 5. maj 2017.
 3. Administrator udbud v. Peter Bang
  1. Bestyrelsen har modtaget endelige tilbud med en flad pris for de ydelser ejerforeningen efterspørger fra alle bydende parter. Bestyrelsen har bedt om referencer, som der nu følges op på.
 4. Forsikringsudvalg v. Morten
  1. Vi arbejder forsat på sagen, og denne forventes færdig til næste møde.
 5. Brandsikring i kælderen v. Anna og Kirsten
  1. Vi acceptere tilbud fra Malerhytten på brandsikring med lukning med fuger af etageadskillelsen mellem kælderen og stuen i opgang 30-36.
  2. Vi har indhentet billigere tilbud fra andet firma på montering af branddøre, og beder Malerhytten matche denne pris, således Malerhytten udføre alle opgaver.
 6. Vedligeholdelse af udendørsbruser ved poolen v. Kirsten
  1. Vi acceptere tilbud fra Malerhytter.
 7. Montering af varmt vand til udendørsbruseren v. Kirsten
  1. Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at få ført varmt vand frem til udendørsbruseren, så flere forhåbentligt vil ”huske” at vaske sig inden de hopper i poolen. Vi afventer tilbud.
 8. Chipnøgle implementering v. Anna og Kirsten
  1. Projektet er afsluttet, og bestyrelsen har fået mange positive tilbagemeldinger.
 9. Force Technology v. Peter Bang
  1. Trods de udførte reparation, kommer der fortsat vand ned omkring søjlerne under opgang 26 og muligvis også 24. Bestyrelsen har aftalt med FORCE at vi udfører en test, hvor der hældes rigelige mængder vand ned, for at kunne observere hvor vandet kommer ind henne, og dermed målrette reparationerne.
 10. Videoovervågning v. Kenni
  1. G4S kommer efter påske og kigger på parkeringsælderen, hvorefter vi modtager tilbud på udskiftning af vores eksisterende videoovervågning.
 11. Belysning på Top-House på gavlmuren v. Morten
  1. Ikke noget nyt da Morten ikke deltager på mødet.
 12. Kontakt til naboejendom ang. Efeu v. Anna
  1. Der er ikke noget nyt.
 13. Hunde høm-høm poseautomat v. Kenni
  1. Bestyrelsen har modtaget tilbud på væg-hængt poseautomat, som accepteres.
 14. Vand-udtag ved rampen v. Kirsten
  1. Der bliver etableret en vandhane ved rampen.
 15. Grundig rengøring af gulv i poolhuset v. Morten
  1. Bestyrelsen har modtaget tilbud fra RENEX på grundig rengøring af gulvet og efterfølgende overfaldebehandling.
 16. Viceværten to-do liste
  1. Tomas bedes undersøge muligheden for skift af teleabonnement til billigere alternativt.
  2. Denne opdateres.
 17. Regnskab
  1. Regnskabet er i balance.  
 18. Eventuelt

 

5. møde – dagsorden Bestyrelsesmøde

5. møde – dagsorden
Bestyrelsesmøde

Dato: 9. marts 2016 kl. 18.00
Sted: Anna, opgang 26 lejl. 161
Deltagere: Kirsten, Ib, Kenni, Peter Kolby, Peter Bang pr. telefon.

1. Tilladelse til sammenlægning af lejligheder
a. Bestyrelsen har ikke modtaget underskrevet tilladelse fra ansøgende lejlighed, og sagen afsluttes hermed fra bestyrelsens side.
2. Vicevært
a. Bestyrelsen oplever at samarbejdet er blevet forbedret.
3. Arbejdsskadeforsikring ifm. arbejdsdag
a. Bestyrelsen har modtaget tilbud på en arbejdsskadeforsikring. Den årlige præmie er 7600 kr. Da der pt. ikke er nogen konkrete planer/behov for en arbejdsdag, tegner bestyrelsen ikke denne forsikring nu, men tager stilling til det, hvis/når det er besluttet, at der skal indkaldes til en arbejdsdag.
4. Varme
a. Viceværten har inspiceret alle relevante lejligheder, og fandt ingen ulovlige installationer.
b. En beboer arbejder for HOFOR, har inspiceret varmecentralen. Der er renset filtre og justeret ventiler. Efterfølgende har der ikke været klager over manglende varme.
5. Renovering v. Ib og Anna
a. Bestyrelsen er blevet anbefalet at kontakte SORI, da AI ikke er vendt tilbage trods flere henvendelser fra bestyrelsen. SORI virker meget engageret, og arbejdet skrider fremad.
6. Administrator udbud v. Peter Bang
a. Der er udarbejdet en forventningsliste til bydende administratorer, og bestyrelsen afventer reviderede tilbud.
7. Forsikringsudvalg v. Morten
a. Der er udarbejdet en instruks for handling til beboere i tilfælde af vandskader. Denne vil blive lagt på hjemmesiden hurtigst muligt.
8. Brandsikring i kælderen v. Anna og Kirsten
a. Materialet fra DBI sendes til Malerhytten der bedes give tilbud på en total entreprise.
9. Dagmarsgade 24-26 brandvej
a. Tomas har indkøbt brandvejsskilt som er placeret ved starten af indkørslen.
10. Hjemmeside v. Kenni
a. Da et evt. administratorskift vil betyde en inkludering af hjemmeside, pauseres dette projekt indtil der er truffet beslutning om administration.
11. Chipnøgle implementering v. Anna og Kirsten
a. Projektet kører som forventet, der er afleveret informationsbrev i alle beboeres postkasser indeholdende ny chip-nøgle.
b. Jf. Informationsbrevet ” VIGTIGT – Ny nøgle adgang i Top-house” forventes første etape (lågen og døren til gården, udtryk fra gården og porten til kælderen) fuldført torsdag den 23. marts, hvorefter opgangsdørene, en efter en, udskiftes.
For mere information, se informationsbrevet.
12. Force Technology v. Peter Bang
a. Der er blevet asphalt repareret ved opgang 24 og 26 for at stoppe nedsivningen af vand omkring søjlerne i parkeringskælderen.
b. Vi afventer inspektion af KB anlægget.
13. Videoovervågning v. Kenni
a. Vi afventer fortsat tilbud.
14. Belysning på Top-House på gavlmuren v. Morten
a. Ikke noget nyt da Morten ikke deltager på mødet.
15. Opbevaring af ekstra kemikalier til pool
a. Dette er bragt i orden
16. Kontakt til naboejendom ang. efeu
a. Bestyrelsen tager kontakt til naboejendommen, og beder dem klippe deres efeu ned, da den vokser ind under teglstenene på den hvide mur, hvilket medøfre fugt kan komme ind.
17. Viceværten to-do liste
a. Denne opdateres.
18. Havenisserne
a. Anmoder bestyrelsen om tilskud på 4000,- kr. dette bevilliges.
19. Regnskab
a. Regnskabet er i balance.
20. Eventuelt
a. Hunde høm-høm poseautomat v. Kenni
i. Bestyrelsen undersøger muligheden for at opstille en poseautomat og skraldespand til hunde høm-høm’er langs Dagmarsgade, for at komme problemet med hundeluftning på ejendommens areal til livs.

4. møde – referat Bestyrelsesmøde

4. møde – referat
Bestyrelsesmøde

Dato: 2. februar 2016 kl. 18.00
Sted: Anna, opgang 26 lejl. 161
Deltagere: Kauffmann, Ib, Kenni, Anna, Peter Kolby, Peter Bang, Kirsten.

1. Tilladelse til sammenlægning af lejligheder
a. Bestyrelsen har modtaget ansøgning om tilladelse til sammenlægning af lejl. 23 og 24. Godkendelse gives med forbehold.
2. Vicevært
a. Grundet længerevarige samarbejdsproblemer, og manglende tilfredsstillende udførelse af arbejdsopgaver, har bestyrelsen set sig nødsaget til at udstede en begrundet skriftlig advarsel.
3. Arbejdsskadeforsikring ifm. arbejdsdag
a. Kauffmann beretter at forsikringen har oplyst at tilbuddet endnu ikke er kommet, grundet sygdom. Bestyrelsen afventer således fortsat tilbuddet.
4. Varme
a. Lejl. 137, 138 og 139 har problemer med ustabil varmtvandsforsyning til radiatorer. Bestyrelsen har kontaktet HOFOR og forelagt dem problematikken, HOFOR henviser til specialiseret VVS og bestyrelsen har kontaktet CG enterprise, der har været i ejendommen og inspiceret varmeinstallationerne.
b. Tomas bedes gennemgå alle lejligheder på de berørte varmestrenge og rapportere til bestyrelsen, såfremt der er lavet ændringer på varmesystemet i alle de lejligheder der modtager fra samme forsyningsrør, som de berørte lejligheder. Herefter accepteres tilbud fra CG enterprise, der systematisk fejlfinder på vores varme.
5. Opsætning af kasser v. Kirsten
a. Ikke noget nyt
6. Radiatorer v. Kirsten
a. Tomas har gjort bestyrelsen opmærksom på at der er opstillet 11 radiatorer på fællesarealerne, der ikke bliver anvendt.
Når der kommer ny rådgiver, vil bestyrelsen forhøre sig om de kan proppes og fjernes, eller om de skal tages i brug.
7. Renovering v. Ib
a. Intet nyt siden sidst
8. Administrator udbud v. Peter Bang
a. Afventer Anna udarbejder en forventningsliste til administratorer.
b. Dette forventes gjort efter uge 4.
9. Forsikringsudvalg v. Morten
a. Under udarbejdelse.
10. Brandsikring i kælderen v. Peter Bang og Ib
a. Ikke noget nyt
11. Dagmarsgade 24-26 brandvej
a. Tomas bedes indkøbe brandvejsskilt som placeres ved starten af indkørslen.
12. Hjemmeside v. Kenni
a. Kenni er så småt klar til at overtage administrationen af vores hjemmeside.
13. Chipnøgle implementering v. Anna og Kirsten
a. Projektet kører som forventet, og bestyrelsen forventer at implementeringen kan påbegyndes i løbet af foråret.
b. Der vil blive sendt yderligere information rundt til alle beboere snarest.
14. Force Technology v. Peter Bang
a. Bestyrelsen har modtaget et prisoverslag for asfalt reparation over nedsivning ved opgang 24 og evt. opgang 26.
b. Peter Bang får bemyndigelse til at forhandle og acceptere et tilbud fra Force på udbedring af skaderne.
15. Videoovervågning v. Kenni
a. Kenni indhenter tilbud på opgradering af eksisterende videoovervågning, hvorefter bestyrelsen tager stilling til dette tilbud.
b. Der indhentes yderligere tilbud på videoovervågning af:
i. Opgang 24 og 26
ii. Pool
De to ovenstående tilbud vil komme til afstemning på GF 2017, så beboerne kan tage stilling til om der ønskes 24 timers overvågning af opgang 24 og 26 og/eller overvågning af poolområdet mellem 24 og 06. Mere information samt tilbud følger indkaldelsen til GF.
16. Belysning på Top-House på gavlmuren v. Morten
a. Den nuværende belysning udskiftes med LED-belysning, da dette har betydelig længere levetid.
17. INTERNT Lejlighedsrenoverings template v. Anna og Ib
a. ”3.1 lejlighedsrenovering
Ingen reparationer, renoveringer og/eller andre ændringer af installationer som f.eks. forsynings- eller afløbsrør, andre særinstallationer eller åbning i bærende vægge, må udføres i de respektive lejligheder, uden at bestyrelsen på forhånd skriftligt har godkendt dette.
Det skal kunne dokumenteres at arbejdet udføres af en autoriseret fagmand.”
Ovenstående blev indført i husorden på GF 2016, hvorfor bestyrelsen nu udarbejder en ”template”, der udleveres til og udfyldes af ejer, inden en omfattende renovering igangsættes.
Dette gøres både for at gøre det nemmere for ejere at efterleve husorden, men også for at foreningen har overblik over hvilke ændringer der udføres i de enkelte lejligheder, som kan have konsekvenser for foreningens øvrige beboere.
b. Afventes fra Kauffmann
18. Viceværten to-do liste
a. Viceværten har ikke opdateret listen, hvorfor bestyrelsen ikke kan gennemgå denne.
19. Regnskab
a. Regnskabet ser fornuftigt ud.
20. Eventuelt
a. Opbevaring af ekstra kemikalier til pool
i. Bestyrelsen er blevet bekendt med at ekstra kemikalier til poolen ikke er opbevaret korrekt. Ib undersøger om han kan skaffe korrekte kemikalie opbevaringsskabe, ellers indkøber bestyrelsen kemikalieskabe.
b. Hundeluftning på ejendommen
i. Trods bestyrelsen har opsat tydelig skiltning på bedet foran 24-26 er der fortsat planter der bliver gravet op og går ud, og der er tydelige tegn på hunde fortsat bliver luftet på dette stykke. Det er på ingen måde acceptabelt, så bestyrelsen sender snarest brev rundt til alle hundeejer, med indskærpelse af at denne overtrædelse af husorden ikke accepteres. Bliver bestyrelsen bekendt med at beboere fortsat lufter hunde på ejendommens område vil dette medføre en skriftlig advarsel.

Bestyrelsesmøde jan 2017

 1. møde – referat

Bestyrelsesmøde

 

Dato:                      5. januar 2017 kl. 18.00

Sted:                       Anna, opgang 26 lejl. 161

Deltagere:            Morten, Ib, Anna, Kirsten, Peter Bang
Peter Kolby og Kenni deltager ikke.

 1. Opsætning af kasser v. Kirsten
  1. Der er de seneste uger poppet forskellige grønne kasser op foran vores facade mod Dagmarsgade. Bestyrelsen og viceværten forsøger at få et overblik over, hvem det er, der sætter kasserne op, og om de har tilladelse til at sætte kasser op, uden først at have søgt tilladelse hos bestyrelsen.
 2. Renovering v. Ib
  1. Ib kontakter AI ang. møde som forventes efter uge 5.
 3. Administrator udbud v. Peter Bang
  1. Anna udarbejder en forventningsliste til administratorer, således denne kan rundsendes til alle tilbudsgivere. Så kan vi meget nemmere sammenlige de forskellige tilbud, da dem vi har fået nu er meget forskellige, og det er svært at sammenligne pris, når hvert tilbud er inklusiv og eksklusiv forskellige ydelser.
  2. Dette forventes gjort efter uge 4.
 4. Forsikringsudvalg v. Morten
  1. Intet nyt ang. udarbejdelse af template til anmeldelse af forsikringsskader.
  2. En beboer har henvendt sig, og spurgt om foreningen har en arbejdsskadeforsikring, der dækker frivilligt arbejde ifm. en fælles arbejdsdag.
   1. Kauffmann vurderer umiddelbart ikke, at der er behov for en sådan forsikring. Der er dog et enkelt punkt i kravene for hvornår sådan en forsikring skal tegnes, der kan gælde for os. Kauffmann indhenter derfor et tilbud på en arbejdsskadeforsikring der dækker skader i forbindelse med frivilligt arbejde for foreningen. Når dette tilbud foreligger tager bestyrelsen stilling til om den bare skal tegnes, eller om tvivls-punktet skal yderligere undersøges, for at få en endelig afklaring på m forsikringen ER påkrævet, og vi derfor ikke har noget valg om at tegne forsikringen såfremt foreningen ønsker at afholde en arbejdsdag.
  3. Brandsikring i kælderen v. Peter Bang og Ib
   1. Bang sender materiale til Ib, hvorefter Ib indhenter tilbud på hovedentreprise jf. de anbefalinger vi har modtaget fra DBI.
  4. Dagmarsgade 24-26 brandvej
   1. Tomas bedes indkøbe brandvejsskilt, der opsættes ved indkørslen til Dagmarsgade 24-26, da dette stykke er brandvejs passage for at komme til de lejligheder der er vendt mod gården samt poolhuset. Det er derfor meget vigtigt at biler og andet ikke let flytbare genstande parkeres/placeres på dette stykke.
  5. Hjemmeside v. Kenni
   1. Intet nyt da Kenni ikke deltager på mødet.
  6. Chipnøgle implementering v. Anna og Kirsten
   1. Projektet kører som forventet, og bestyrelsen forventer at implementeringen kan påbegyndes i løbet af foråret.
  7. Force Technology v. Peter Bang
   1. Vi afventer tilbud på de nødvendige beton reparationer i kælderen.
  8. Prøvemaling mhp. arbejdsdag v. Peter Kolby og Peter Bang
   1. Vi har modtage tilbud fra Malerhytten, og maling af alle opgange koster 550.000,- kr inkl. moms. Det besluttes at dette punkt overgår til afstemning på GF 2017, og nærmere information om projektet følger da i den forbindelse.
  9. Elevator v. Peter Bang
   1. manglende kreditering jf. 2. møde referat: Denne er nu bogført, og balancen er korrekt.
  10. Videoovervågning v. Kenni
   1. Intet nyt, da Kenni ikke deltager på mødet.
  11. Viceværten to-do liste
   1. Kirsten og Anna udarbejder en opdateret vicevært To-Do liste.
  12. Belysning på Top-House på gavlmuren
   1. Morten undersøger mulighederne for belysning, hvor pæren er placeret i en højde der kan nås fra stige, således vi ikke skal have folk udefra til at skifte pæren hver gang, da dette er en relativ bekostelig affære.
  13. Lejlighedsrenoverings template v. Anna og Ib
   1. ”3.1 lejlighedsrenovering
    Ingen reparationer, renoveringer og/eller andre ændringer af installationer som f.eks. forsynings- eller afløbsrør, andre særinstallationer eller åbning i bærende vægge, må udføres i de respektive lejligheder, uden at bestyrelsen på forhånd skriftligt har godkendt dette.
    Det skal kunne dokumenteres at arbejdet udføres af en autoriseret fagmand.”

Ovenstående blev indført i husorden på GF 2016, hvorfor bestyrelsen nu udarbejder en ”template”, der udleveres til og udfyldes af ejer, inden en omfattende renovering igangsættes.
Dette gøres både for at gøre det nemmere for ejere at efterleve husorden, men også for at foreningen har overblik over hvilke ændringer der udføres i de enkelte lejligheder, som kan have konsekvenser for foreningens øvrige beboere.

 1. Regnskab
  1. Punkt 11 er elevatorposten nu redigeret, og balancen korrekt.
  2. Vi er nu halvvejs gennem regnskabsåret, og der er ingen poster vi overskrider budgettet på.

 

 

Bestyrelsesmøde Dato: 1. november 2016 kl. 18.00

E/F TOP HOUSE
CVR: 55 31 40 12
Bestyrelsesmøde
Dato: 1. november 2016 kl. 18.00
Sted: Anna, opgang 26 lejl. 161
Deltagere: Anna Kristensen (referent), Ib Christoffersen, Morten Skerra, Peter Kolby, Kirsten Eithz,
Kenni Pedersen og Peter Bang pr. telefon.
Administrator Michael Kauffmann deltager til punkt 1, 2 og 3.
1. Konstituering af bestyrelsen
a. Formand: Anna Kristensen
b. Næstformand: Peter Bang
c. Kasserer: Kirsten Eithz
d. Sekretær: Peter Kolby, dog tager Anna referater
e. Bestyrelsesmedlem: Ib Christoffersen
f. Suppleant: Kenni Pedersen
g. Suppleant: Morten Skerra
2. Ekstraordinær generalforsamling – renoveringsafstemning
Bestyrelsen har beslutte at ændre på strukturen af afstemning, således det der foreløbigt
skal stemmes om på den ekstraordinære generalforsamling er om vandrør og
afløbsinstallationer, da bestyrelsen mener dette er det mest uopsættelige.
I Gaihedes rapport er det på side 5, forslag 1, punkt ”Afløb- og vandinstallationer”.
Ib vil kigge alt materiale igennem fra Gaihede og vurderer kvaliteten og brugbarheden af
det. Han udarbejder ligeså et grundigt skriftligt oplæg til alle ejere, der sendes med
indkaldelse til den ekstra ordinære generalforsamling.
Anna, Peter Bang, og Ib Christoffersen arrangerer et møde med AI ingeniører mhp. på at
undersøge muligheden for de agerer rådgiver på re-lining muligheden.
Den eneste ændring til finasieringsforslaget er at det skal udspecificeres hvordan man
praktisk betaler sin del af udgifter kontant, og Kauffmann forestår denne tilføjelse, og det
opdaterede finansieringstilbud sendes med indkaldelsen.
Dato for ekstraordinær generalforsamling bliver den 28. november 2016 kl 18.
Der kommer en officiel indkaldelse fra administrator snarest.
Såfremt ejer, trods opfordring d. 28/10, endnu ikke har oplyst administrator om e-post
adresse, bedes dette gøres hurtigst muligt, da indkaldelse som udgangspunkt sendes
elektronisk, med mindre andet er aftalt med administrator.
3. Vandskade ml. lejl. 155 og lejl. 139.
Tirsdag den 3. maj 2016 indtræder der en vandskade i lejl. 139, forårsaget af en utæt
tilløbsslange til toilettet (den synlige slange fra væg ballofixen til cisternen på toilettet) i
lejl. 155.
E/F TOP HOUSE
CVR: 55 31 40 12
Skaden anmeldes til ejendommes forsikring, der afviser at dække skaden i lejl. 155, da det
vurderes at være groft uagtsomt, da beboer i lejl. 155 har observeret vandet dryppe, men
troede at vandet ville løbe ud i afløbet under vasken.
Dette var dog ikke tilfældet, da det er det originale badeværelse fra ’74, og vådrumssikring
var på daværende tidspunkt ikke et lovkrav.
Forsikringen dækker følgeskaderne i lejl. 139, men da udgifterne til reparationerne ikke
oversteg selvrisikoen på ca. 7500, valgte bestyrelsen ikke at belaste ejendommens
forsikringshistorik, men selv rekvirerer håndværkere.
Da forsikringsselskabet vurderede det var lejl. 155 der havde forårsaget vandskaden, har
administrator rejst krav mod lejl. 155, på at dække udgifterne til udbedring af skaderne i
lejl. 139.
Lejl. 155 afviste i første omgang kravet, og har efterfølgende ikke reageret på administrator
henvendelse om at kravet opretholdes.
Bestyrelsen beslutter at indberette kravet til Inkasso.
4. Overblik over opgaver for det kommende bestyrelses år.
Følgende punkter opridser meget groft de opgaver bestyrelsen vil arbejde med det
kommende bestyrelses år, og hvilke bestyrelsesmedlemmer/suppleanter der er ansvarlig
for hvilket punkt. Der vil til hvert møde blive fulgt op på status på de forskellige opgaver.
a. Renovering
i. Peter bang, Ib Christoffersen og Anna
b. Implementering af planlægningsprogram www.teamweek.com
i. Anna forsøger at
c. Nedsættelse af forsikringsudvalg
i. Morten Skerra
d. Opfølgning på brandsikring i kælderen
i. Peter Bang
e. Hjemmeside kontaktperson
i. Kenni Pedersen
f. Chipnøgle implementering
i. Kirsten og Anna
g. Energimærkningsansvarlig
i. Peter Bang og Ib Christoffersen
h. Vaskeri
i. Kirsten og Anna
i. ForceTechnology ansvarlig
i. Peter Bang
ii. Bestyrelsen vedtager at Force Technology kommer med tilbud på
udbedringer på de skader der måtte være på armeringsjern og beton og
kælderen samt en årlig serviceaftale på vores KB-anlæg til 15.000,- kr/år.
j. Eltavle opfølgning
i. Denne lukkes.
k. Vicevært evaluering
i. Kirsten og Anna
E/F TOP HOUSE
CVR: 55 31 40 12
l. Poolhus 5 års gennemgang
i. Peter Kolby, Ib Christoffersen og Kirsten Eitzh.
ii. Kauffmann undersøger om Eiby skal lave 5-års gennemgangen eller om det
står bestyrelsen frit for at vælge en anden.
m. Prøvemaling mhp. arbejdsdag til opgangsmaling
i. Peter Kolby og Peter Bang
n. Elevatorer
i. Peter Bang
o. Boxer implementering
i. Anna og Kenni
p. Husorden opdatering
i. Anna og Kenni
q. Videoovervågning
i. Kenni
r. Administrator aftale gennemgang
i. Peter Bang med assistance fra Anna
s. Julegave og julefrokost ansvarlig
i. Kenni
5. Regnskab
a. Dette punkt går videre til næste møde grundet tidmangel