5. møde – dagsorden Bestyrelsesmøde

5. møde – dagsorden
Bestyrelsesmøde

Dato: 9. marts 2016 kl. 18.00
Sted: Anna, opgang 26 lejl. 161
Deltagere: Kirsten, Ib, Kenni, Peter Kolby, Peter Bang pr. telefon.

1. Tilladelse til sammenlægning af lejligheder
a. Bestyrelsen har ikke modtaget underskrevet tilladelse fra ansøgende lejlighed, og sagen afsluttes hermed fra bestyrelsens side.
2. Vicevært
a. Bestyrelsen oplever at samarbejdet er blevet forbedret.
3. Arbejdsskadeforsikring ifm. arbejdsdag
a. Bestyrelsen har modtaget tilbud på en arbejdsskadeforsikring. Den årlige præmie er 7600 kr. Da der pt. ikke er nogen konkrete planer/behov for en arbejdsdag, tegner bestyrelsen ikke denne forsikring nu, men tager stilling til det, hvis/når det er besluttet, at der skal indkaldes til en arbejdsdag.
4. Varme
a. Viceværten har inspiceret alle relevante lejligheder, og fandt ingen ulovlige installationer.
b. En beboer arbejder for HOFOR, har inspiceret varmecentralen. Der er renset filtre og justeret ventiler. Efterfølgende har der ikke været klager over manglende varme.
5. Renovering v. Ib og Anna
a. Bestyrelsen er blevet anbefalet at kontakte SORI, da AI ikke er vendt tilbage trods flere henvendelser fra bestyrelsen. SORI virker meget engageret, og arbejdet skrider fremad.
6. Administrator udbud v. Peter Bang
a. Der er udarbejdet en forventningsliste til bydende administratorer, og bestyrelsen afventer reviderede tilbud.
7. Forsikringsudvalg v. Morten
a. Der er udarbejdet en instruks for handling til beboere i tilfælde af vandskader. Denne vil blive lagt på hjemmesiden hurtigst muligt.
8. Brandsikring i kælderen v. Anna og Kirsten
a. Materialet fra DBI sendes til Malerhytten der bedes give tilbud på en total entreprise.
9. Dagmarsgade 24-26 brandvej
a. Tomas har indkøbt brandvejsskilt som er placeret ved starten af indkørslen.
10. Hjemmeside v. Kenni
a. Da et evt. administratorskift vil betyde en inkludering af hjemmeside, pauseres dette projekt indtil der er truffet beslutning om administration.
11. Chipnøgle implementering v. Anna og Kirsten
a. Projektet kører som forventet, der er afleveret informationsbrev i alle beboeres postkasser indeholdende ny chip-nøgle.
b. Jf. Informationsbrevet ” VIGTIGT – Ny nøgle adgang i Top-house” forventes første etape (lågen og døren til gården, udtryk fra gården og porten til kælderen) fuldført torsdag den 23. marts, hvorefter opgangsdørene, en efter en, udskiftes.
For mere information, se informationsbrevet.
12. Force Technology v. Peter Bang
a. Der er blevet asphalt repareret ved opgang 24 og 26 for at stoppe nedsivningen af vand omkring søjlerne i parkeringskælderen.
b. Vi afventer inspektion af KB anlægget.
13. Videoovervågning v. Kenni
a. Vi afventer fortsat tilbud.
14. Belysning på Top-House på gavlmuren v. Morten
a. Ikke noget nyt da Morten ikke deltager på mødet.
15. Opbevaring af ekstra kemikalier til pool
a. Dette er bragt i orden
16. Kontakt til naboejendom ang. efeu
a. Bestyrelsen tager kontakt til naboejendommen, og beder dem klippe deres efeu ned, da den vokser ind under teglstenene på den hvide mur, hvilket medøfre fugt kan komme ind.
17. Viceværten to-do liste
a. Denne opdateres.
18. Havenisserne
a. Anmoder bestyrelsen om tilskud på 4000,- kr. dette bevilliges.
19. Regnskab
a. Regnskabet er i balance.
20. Eventuelt
a. Hunde høm-høm poseautomat v. Kenni
i. Bestyrelsen undersøger muligheden for at opstille en poseautomat og skraldespand til hunde høm-høm’er langs Dagmarsgade, for at komme problemet med hundeluftning på ejendommens areal til livs.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar