4. møde – referat Bestyrelsesmøde

4. møde – referat
Bestyrelsesmøde

Dato: 2. februar 2016 kl. 18.00
Sted: Anna, opgang 26 lejl. 161
Deltagere: Kauffmann, Ib, Kenni, Anna, Peter Kolby, Peter Bang, Kirsten.

1. Tilladelse til sammenlægning af lejligheder
a. Bestyrelsen har modtaget ansøgning om tilladelse til sammenlægning af lejl. 23 og 24. Godkendelse gives med forbehold.
2. Vicevært
a. Grundet længerevarige samarbejdsproblemer, og manglende tilfredsstillende udførelse af arbejdsopgaver, har bestyrelsen set sig nødsaget til at udstede en begrundet skriftlig advarsel.
3. Arbejdsskadeforsikring ifm. arbejdsdag
a. Kauffmann beretter at forsikringen har oplyst at tilbuddet endnu ikke er kommet, grundet sygdom. Bestyrelsen afventer således fortsat tilbuddet.
4. Varme
a. Lejl. 137, 138 og 139 har problemer med ustabil varmtvandsforsyning til radiatorer. Bestyrelsen har kontaktet HOFOR og forelagt dem problematikken, HOFOR henviser til specialiseret VVS og bestyrelsen har kontaktet CG enterprise, der har været i ejendommen og inspiceret varmeinstallationerne.
b. Tomas bedes gennemgå alle lejligheder på de berørte varmestrenge og rapportere til bestyrelsen, såfremt der er lavet ændringer på varmesystemet i alle de lejligheder der modtager fra samme forsyningsrør, som de berørte lejligheder. Herefter accepteres tilbud fra CG enterprise, der systematisk fejlfinder på vores varme.
5. Opsætning af kasser v. Kirsten
a. Ikke noget nyt
6. Radiatorer v. Kirsten
a. Tomas har gjort bestyrelsen opmærksom på at der er opstillet 11 radiatorer på fællesarealerne, der ikke bliver anvendt.
Når der kommer ny rådgiver, vil bestyrelsen forhøre sig om de kan proppes og fjernes, eller om de skal tages i brug.
7. Renovering v. Ib
a. Intet nyt siden sidst
8. Administrator udbud v. Peter Bang
a. Afventer Anna udarbejder en forventningsliste til administratorer.
b. Dette forventes gjort efter uge 4.
9. Forsikringsudvalg v. Morten
a. Under udarbejdelse.
10. Brandsikring i kælderen v. Peter Bang og Ib
a. Ikke noget nyt
11. Dagmarsgade 24-26 brandvej
a. Tomas bedes indkøbe brandvejsskilt som placeres ved starten af indkørslen.
12. Hjemmeside v. Kenni
a. Kenni er så småt klar til at overtage administrationen af vores hjemmeside.
13. Chipnøgle implementering v. Anna og Kirsten
a. Projektet kører som forventet, og bestyrelsen forventer at implementeringen kan påbegyndes i løbet af foråret.
b. Der vil blive sendt yderligere information rundt til alle beboere snarest.
14. Force Technology v. Peter Bang
a. Bestyrelsen har modtaget et prisoverslag for asfalt reparation over nedsivning ved opgang 24 og evt. opgang 26.
b. Peter Bang får bemyndigelse til at forhandle og acceptere et tilbud fra Force på udbedring af skaderne.
15. Videoovervågning v. Kenni
a. Kenni indhenter tilbud på opgradering af eksisterende videoovervågning, hvorefter bestyrelsen tager stilling til dette tilbud.
b. Der indhentes yderligere tilbud på videoovervågning af:
i. Opgang 24 og 26
ii. Pool
De to ovenstående tilbud vil komme til afstemning på GF 2017, så beboerne kan tage stilling til om der ønskes 24 timers overvågning af opgang 24 og 26 og/eller overvågning af poolområdet mellem 24 og 06. Mere information samt tilbud følger indkaldelsen til GF.
16. Belysning på Top-House på gavlmuren v. Morten
a. Den nuværende belysning udskiftes med LED-belysning, da dette har betydelig længere levetid.
17. INTERNT Lejlighedsrenoverings template v. Anna og Ib
a. ”3.1 lejlighedsrenovering
Ingen reparationer, renoveringer og/eller andre ændringer af installationer som f.eks. forsynings- eller afløbsrør, andre særinstallationer eller åbning i bærende vægge, må udføres i de respektive lejligheder, uden at bestyrelsen på forhånd skriftligt har godkendt dette.
Det skal kunne dokumenteres at arbejdet udføres af en autoriseret fagmand.”
Ovenstående blev indført i husorden på GF 2016, hvorfor bestyrelsen nu udarbejder en ”template”, der udleveres til og udfyldes af ejer, inden en omfattende renovering igangsættes.
Dette gøres både for at gøre det nemmere for ejere at efterleve husorden, men også for at foreningen har overblik over hvilke ændringer der udføres i de enkelte lejligheder, som kan have konsekvenser for foreningens øvrige beboere.
b. Afventes fra Kauffmann
18. Viceværten to-do liste
a. Viceværten har ikke opdateret listen, hvorfor bestyrelsen ikke kan gennemgå denne.
19. Regnskab
a. Regnskabet ser fornuftigt ud.
20. Eventuelt
a. Opbevaring af ekstra kemikalier til pool
i. Bestyrelsen er blevet bekendt med at ekstra kemikalier til poolen ikke er opbevaret korrekt. Ib undersøger om han kan skaffe korrekte kemikalie opbevaringsskabe, ellers indkøber bestyrelsen kemikalieskabe.
b. Hundeluftning på ejendommen
i. Trods bestyrelsen har opsat tydelig skiltning på bedet foran 24-26 er der fortsat planter der bliver gravet op og går ud, og der er tydelige tegn på hunde fortsat bliver luftet på dette stykke. Det er på ingen måde acceptabelt, så bestyrelsen sender snarest brev rundt til alle hundeejer, med indskærpelse af at denne overtrædelse af husorden ikke accepteres. Bliver bestyrelsen bekendt med at beboere fortsat lufter hunde på ejendommens område vil dette medføre en skriftlig advarsel.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar