Kære beboere.

Her vil du kunne følge med i. hvem der varsles næste gang og andre noter, som kommer fra administrator/VVS.

se varsling nedenfor. (de varslet beboere vil få besked på mail fra administrator samt sedler på egen dør.)

info fra administrator omhandler hvor der skal ryddes, tilkøb af div-vvs og det skriv du kan se nedenfor med dit lejl. nr.

Hvornår kommer de hos dig?

De starter i uge 44 med lejlighederne i opgang 26 ud til gavlen og hver anden uge kommer de et sæt lejligheder frem.

Planen kan pt. ses ned hos mig på væggen ved kontoret.

Vi vil komme med mere info – så snart vi har den :o)

mvh. Viceværten og bestyrelsen.

Dokumenter pdf.

Tidsplan

Du skal zoome ind nogle gange brug + / – i toppen og vælg hånden til flytte rundt.

Her er næst kommende varsling som omhandler: 136-137 / 142-143 -152-153 / 162-163 & 172-173

14-DAGS VARSLING

Vedr.: Udskiftning af jeres vandrør til køkken og badeværelse samt reparation af afløb.

I forbindelse med udskiftning af vandrør samt reparation af afløbssystemet skal vi oplyse at arbejdet i Jeres lejligheder udføres inden for de kommende 14 dage.

En god ide vil være, at I informere det forsikringsselskab, hvor I har tegnet jeres indboforsikring om de kommende arbejder.

Derfor skal vi først foretage en registrering i Deres lejlighed. Denne registrering vil finde sted
Onsdag 24. oktober i tidsrummet kl. 11.00 og 13.00. Såfremt De ikke er hjemme på dagen bedes I aflevere en mærket nøgle i viceværtens postkasse senest d. 23. oktober.

Arbejdet i Jeres lejligheder udføres fra mandag d. 29. oktober til afslutning d. 14. november.
I byggeperioden vil nøglen blive opbevaret i en nøgleboks, monteret på Jeres hoveddøre. Er I ikke hjemme eller, modtages jeres nøgle ikke i henhold til anførte, vil en låsesmed blive rekvireret på jeres regning og risiko.
I forbindelse arbejderne, vil i være uden toilet i dele af ovennævnte periode. Bad & toilet forhold i pool-husets omklædning, kan i den ovennævnte periode anvendes. Såfremt det ønskes, kan der opstilles et tørkloset i lejligheden. Hvis tørkloset ønskes, afleveres en seddel i viceværtens postkasse med angivelse af navn og lejlighedsnummer.

Inden vi påbegynder arbejdet hos Dem, bedes De sørge for følgende:
– Fri adgang fra hoveddør til køkken, bad.
– I køkken skal alle skabe og hylder hvor vandrør er gemt bag eller går igennem ryddes. Se eventuelt vedlagte afdæknings plan.
Ovenstående punkter gælder i hele byggeperioden i Deres lejlighed.

Vedlagt er et ”tilvalgs katalog” – ”Top House tilvalgs katalog” – er der noget der kunne friste, afleveres tilvalgskataloget i udfyldt stand og med nøje angivelse af hvad man ønsker. Ønsket er for egen regning og vil blive faktureret til Dem.

Med venlig hilsen
ENCO A/S – VVS.
Varsling opgang 26 – lejligheder
136-137 / 142-143
152-153 / 162-163 &
172-173
10.10.2018