Nyhedsbrev juli 18

Viceværten har ferie 😊
Brandfare
Cykeloprydning
Parkering
Affaldssortering

Sommeren er så i år et godt match til vores lille oase 😊 vores gode faciliteter kommer til sin ret. (på nær saunaen…)
I skal endeligt tage for jer – og nyde det.
Der er dog et par ting i skal være OBS. På!
• Husk, at have respekt når det kommer til dine gæster og hold antallet nede på et par stykker. Det er husets beboere der kommer først. Og hold øje med tiden og lydniveau når i sidder i haven eller grillpladsen så fest og gæster kan nå i byen eller op i lejligheden inden kl. 23 på hverdage og kl. 24 Fredag og Lørdag. Så der kan være ro! Vi vil slå hård ned på overtrædelser af husorden – så læs den!
• Ryd op efter dig, stil stole m.m. på plads – så her ser godt ud hele døgnet og ikke efter din far-vicevært har været der…
• Brug ikke grill/engangsgril på græsplænen – der skal så lidt til, at det hele futter af.
Viceværten har ferie: Jeg holder ferie fra den 6 juli til 30 juli.
Min vikar Thomas tager over og telefon nr. er det samme, som normalt.
M: 5150 5475
Akutte mails vil blive videresendt til bestyrelsen og alt andet tager jeg, når jeg er tilbage. Go ferie til mig – vi ses ved poolen 😊
Brandfare: Husk kun at benytte grill på – gril pladsen ved poolen eller på fliserne i haven og vær obs. på brandfaren.
Cykleoprydning: Jeg har nu indsamlet cykler med gult tape på styret som varslet. 30 cykler blev det til ud af 300…
Kontroller venligst hvis du mangle en eller flere? De står i kælder ved opgang 28/ved papbeholderne og et par stykker uden for lågen.
Ps. disse skal stå i 3 uger og det er brugstyveri, at tage dem. Politiet afhenter resten.
Cykelparkering: Er i ikke flinke, at benytte cykel p-pladserne/stativer? Det ligner snart et fritidshjem, når cyklerne står/ligger henkastede og jeg er træt af, at gå og sætte dem på plads – så her ser pænt og ordentlig ud. pft. tak :o)
Parkering: der er generelt ikke plads til gæster af husets beboere på ejendommen.
Vi har om sommeren ret god plads i p-kælder og det ville være helt fantastisk, hvis registrerede beboere ville benytte disse – så der er plads til gæster ude på parkeringsarealerne. Husk at gæster også må holde i båse i gården.
OBS. kan du eller dine gæster ikke kan finde en plads! Må man stadig ikke holde i kælderen eller uden for bås. Vi kan ikke annullere afgifter ved brud på tavler eller gæstekort – så læs alt det med småt.
Dine gæste må så holde ude i Dagmarsgade,hvis der ikke er plads på ejendomme, husk der er P-betaling.
(husk du har kun ret til en P-plads i kælderen, selv om du måske har 2 biler der er registreret)
Affalds sortering: de fleste kan godt finde ud af at sorterer metal/plast/elektronik m.m. men mange bruger bare ”den store blå!” eller stiller affald ved siden af. Nu er der skilte over alle beholderne – så for de få af jer! gå en meter mere og venligst tænk over miljøet og benyt rette beholder. Alt i finder farligt (maling/gas/spray), skal stilles ved miljøskabet til højre for papbeholder.
Er du i tvivl eller ”bare” ligeglad brug den store blå eller spørg mig. Har du store genstande, eller skal du flytte! så spørg mig lige, hvornår den blå tømmes – Det er ikke cool, bare at sætte en hel bolig, så jeg skal stå med en masse tunge ting alene.

Rigtig dejlig sommer til alle 😊
Med venlig hilsen.
Viceværten og bestyrelsen.

cykeloprydning 2018

Oprydning af cykel, scootere/knallert.
i Top-house. (Bike cleanup)
Vi har over 300 stk. cykler på ejendommen lige pt. Og ikke nok pladser til alle! Der er helt vildt? Derfor ryder jeg op og beder alle om lige, at være obs. på dette. Hvis du har en gammel cykel, som bare skal ud – smid den i container i gården. Hvis du vil give den til genbrug så stil den ved hækken ved rampen, (der kommer et skilt) så prøver jeg at give den væk.
Cykeloprydning.
Mandag den 11 juni. vil der blive sat et stykke tape på venstre side at styret på alle cykler, scootere og knallerter. i ejendommen også i kælder og gården.
Det skal du bare fjerne.
Den 2. juli vil cyklerne m.m. blive indsamlet og opbevaret i 3 uger, hvorefter de bortskaffes.
Her vil de stå.
Cykler fra 24-36 udendørs vil stå ved hækken til kældernedgang.
Cykler fra kælder vil stå et sted i kælderen.
Cykler fra gården vil stå i gården.
Obs. Dette gælder også – scootere/knallert.
********************************************************************************
Denne information vil være at finde på nyhedsmail, hjemmesiden samt opslag i opgange!
Bike cleanup.
Monday- June 11.. All bikes/scooters in Top-house will get a Piece of tape on the handlebar.
Please remove it from your bike, or it will be stored till July 2. and then disposed of. Thanks.
De venligste hilsner. Tomas – Viceværten. vicevaert@top-house.dk

Nyhedsbrev maj 18

 

 

Kære beboere.

 

Husets tamme havenisser– og viceværten har været i gang i et par uger nu for, at trimme vores grønne områder, så de er klar til sommer. Og vi er så glade for, at kunne sige, at haven og poolen nu er åben og vi håber i vil nyde alle de nye grønne beplantninger, som er kommet her til sommer.

 

 

Storskrald:

 

80% af jer er gode til, at respektere mig og miljøet – men stadig mange er ligeglade og stiller affald ved siden af containeren. Hvis det er i tro om, at en genstand er til genbrug – er i tilgivet 😊, men ellers hop/bank det i stykker.

 

Et Ikea skab fylder 10 gange mindre når det er fladt, et Ninja spark eller smid det i jorden på kanten og det falder sammen – det samme gælder pap! Snit det op med en nøgle og flad det ud – så bidrager du selv lidt til miljøet 😊 og vi kan mindske udgifterne til afhentning af containere , og jeg får ikke ondt i ryggen af, at skulle slæbe disse tunge ting alene…

 

 

Pool: Er pt. 22 gr. 😊

 

Vores pool er nu klar. Vinteren har sat sine mærker, men vi har givet den en ekstra omgang klor chok, som vil sikre kvaliteten. Der er stadig lidt arbejde for vores robot (roberTO), så han klør bare på.

 

Husk lige, at respekter vores få – men simple regler – læs skiltene på området, de gir mening!…

 

Ps. Vi slår stadig hårdt ned på dem, der ikke kan ”læse” – eller respektere vores simple regler.

 

 

Cykler + oprydning /donerer

 

Mange cykler er defekte og punkteret – vi bor ikke på et kollegium eller en banegård! og jeg vil bede jer tage denne meddelelse seriøs. Der vil snart komme en cykeloprydning (næste nyhedsbrev) og du, som har en cykel bedes være opmærksom på dette.

 

Jeg har talt 300 stk. cykler på ejendommen fornyligt, og vi kæmper dagligt om pladserne. Venligst respekter vores pæne grønne område og benyt cykel-p.

 

Skulle du have en cykel, som er i udu – eller bare aldrig i brug? Så stil den ved rampen/hækken, så vi jeg prøve, at doner/give den væk, og ellers smide den ud.

 

 

Rørrenovering:

 

En stor tak til beboerne i huset fra Ingeniøren og deltagerne fra bestyrtelsen.

 

En flot 90% tilslutning i hele forløbet har givet vores ingeniør et rigtigt godt indblik i, hvor udfordringerne i projektet måtte være.

 

Bestyrelsen vil vende tilbage med mere information.

 

Meddelelse fra bestyrelsen:

 

Vi bor i en lille oase, som godt kunne minde om et ferie ressort, det betyder dog ikke, at vi har en vicevært der fungerer som tjener og opvarter, man skal selv sætte brikse, havemøbler m.m. på plads efter brug, ikke smide cigaret skodder, champagnepropper m.m. på græsplænen, men bruge askebægerne og skraldespande nøjagtigt som var du hjemme i din egen lejlighed, det er heller ikke forbudt, at tømme disse askebægere når de er fyldte. 😊

 

Så derfor beder vi alle om, at læse vores Husorden som findes på

 

(http://top-house.dk/husorden/ I denne Husorden står der mange vigtige informationer, både om ting der skal overholdes inde og ude, så vi alle kan have det godt her i vores lille oase. Bl.a dette med altanerne, som vi på det kraftigste opfordrer alle til at få orden på, vi skulle jo nødigt komme til at ligne en ghetto, eller et kollegium.😊
 1. at overholde husorden punkt 3.3 Altan ”Tørring af tøj samt opbevaring af indbo m.v. på altanen må kun finde sted under rækværkshøjde. Der må ikke opsættes antenner, paraboler, tørrestativer eller andet over altanrækværkshøjde. Altankasser skal ophænges indenfor altanens rækværk.”, og vedtægternes §7. ”For at sikre ejendommens udseende, må medlemmerne ved vedligeholdelse eller ombygning ikke foretage forandringer i form, funktion eller farve af ejendommens ydre, herunder ydersider af døre, vinduer eller andet.”

 

Rigtig god sommer.

 

Med venlig hilsen

 

Tomas (viceværten) og bestyrelsen

 

Nyhedsbrev påsken 18

Rørrenovering:
Er nu sat i projekt og vores Ingeniør skal rundt til lejlighederne for at kunne sætte pris og tid på indgrebet i hver lejlighed når tiden kommer.
Han skal ikke gøre indgreb nu men kun notere, hvad der skal reetableres efter installation af rør, måler og lukke haner m.m.
Besøget tager kun få minutter.
Hvis du ikke er hjemme på tidspunktet (se skema i bunden) er det vigtigt, at du aflevere en nøgle til viceværten – så vi sikre os mest muligt data til udlicitering og så håndværker regningen ikke løber løbsk fordi der er for mange uventet opgaver.
Adgang til lejlighederne: fra den 10 april til den 25 april. Se skema
Du kan lægge din nøgle (kun til egen dør) i en kuvert med lejl. nr. på. Skriv på kuverten hvis den skal i din postkasse bagefter – ellers lægges den på nærmeste bord i din lejlighed.
Nøglen i kuverten kan afleveres i min kontortid torsdage kl. 18-19 i varmecentralen.
Eller i min postkasse ved varmecentralen den tømmes hver dag, samt i min private postkasse lej. 44
Når der er bedre overblik over rørrenoveringen vil bestyrelsen afholde et informationsmøde for alle ejere.
Indregulering af varme:
Vi har også gang i en indregulering af vores varme. Så vi kan optimere anlægget og spare på udgifterne, samt give en bedre varmefordeling til alle.
Og for at vores tekniker kan juster anlægget bedst skal vi vide, hvor mange radiator der er pr varme streng. Derfor vil vi følge efter vores rådgiver på dagen og notere disse.
Sauna:
Så er saunaen repareret efter vores lille brand. En fejl der skabte en overophedning og dermed svitsede træværket, er nu blevet rettet og ekstra sikkerhedsforanstaltninger er implementeret, der vil over den kommende tid pågå rengøring for sod og lugtgener (så snart kemikalier haves).
Diverse:
Boremaskine. En beboer har lånt vores grønne Bosch borehammer uden jeg fik noteret navn. Jeg håber det bare er en forglemmelse og den returneres ved varmecentralen, da jeg ellers skal kigge mange timers video igennem…

 

Tidsplan for registrering af lejligheder:
Dagmarsgade 24: dør 92-130 (39 lejl.)
Tirsdag d. 10-04-2018 kl. kl. 09.00 – 14.00
Dagmarsgade 26 st. til 2 sal: dør 131-159 (29 lejl.)
Onsdag d. 11-04-2018 kl. kl. 09.00 – 13.00
Dagmarsgade 26 3 til 4 sal: dør 160-179 (20 lejl.)
Tirsdag d. 17-04-2018 kl. kl. 09.00 – 12.00
Dagmarsgade 28: dør 57-91 (35 lejl.)
Onsdag d. 18-04-2018 kl. kl. 09.00 – 13.00
Dagmarsgade 30: dør 43-56 (14 lejl.)
Tirsdag d. 24-04-2018 kl. kl. 09.00 – 11.00
Dagmarsgade 32: dør 29-42 (14 lejl.)
Tirsdag d. 24-04-2018 kl. kl. 11.00 – 13.00
Dagmarsgade 34: dør 15-28 (14 lejl.)
Onsdag d. 25-04-2018 kl. kl. 09.00 – 11.00
Dagmarsgade 36: dør 1-14 (14 lejl.)
Onsdag d. 25-04-2018 kl. kl. 11.00 – 13.00
Viceværten og bestyrelsen ønsker alle en god påske.

Vandskade i kælderen. opgang 28 og 30

Vi har vandskade i et faldstamme rør i kælderen. Derfor har vi lukket for vandet i dele af opgang 28 og dele af opgang 30. samt elevator i opgang 28 virker ikke.

 

benyt pool huset indtil vi har løst problemet – følg med her.

vi har tilkaldt kloak mand m.m.

 

mvh. Tomas

Nyhedsbrev Juni 2017

 

 

Sommer nyhedsbrev 2017

 

 

Kære beboere. Her er nogle nyheder, som vi beder dig om at læse.

 

Opdatering – rotter under kælderen:

For løbende opdateringer, kan du følge med på hjemmesiden under seneste indlæg.

 

Vi har observeret rotter under gulvet i kælderen under et kælderrum i opgang 32.

Efter flere beboere har rapporteret og observeret rotte aktivitet, har vi i samarbejde med Københavns rottemand, forsikringen og entreprenøren lokaliseret et brud på et blindt kloakrør under opgang 32.

Vi har tømt en helt sektion kælderrum under opgang 32 og banket gulvet op og bruddet blev lokaliseret og lukket. Der blev fanget 23 rotter som havde bygget redde under gulvet.

 

Vi er nu i gang med at lægge sidste hånd på opgaven så vi kan reetablere kælder med nye kælderrum.

 

Hvis du har/får mistanke om rotte aktivitet i din lejlighed, f.eks. hører krasse lyde eller lignende, er du forpligtet til at rapportere dette til viceværten vv@top-house.dk hurtigst muligt, da der kan være nogle der er smuttet op igennem rørkasserne, eller på anden måde fundet vej videre op igennem bygningen. Det er også en rigtig god ide jævnligt lige at tjekke dit kælderrum for tegn på rotter.

 

Pool området:

 • Glas, glasflasker eller andet fremstillet af glas er på ingen måde acceptabelt at medbringe til poolen. Dette gælder også selvom du bare lige går igennem med noget, f.eks. på vej til haven. Medbringer du det alligevel, medfører dette ved førstegangs forseelse øjeblikkeligt udelukkelse fra poolområdet i 1 måned.
 • Husk at lukke alle døre efter jer – både havelågen og døren til poolhuset, disse må ikke stå åbne da ubudne gæster meget gerne vil ind i vores lille oase.
 • Hvis du holder fest på grill pladsen, så husk at sidste mand skal forlade området kl 24. Erfaring har vist at det nemt tager 1 time at få ryddet op og få folk ud, så start gerne kl 23, hvis du vil være sikker på at nå det.
 • Husk venligst at dørene til poolhuset automatisk lukker kl. 24. Herefter vil det hverken være muligt at komme ind eller ud.  

Sommerfest/festudvalg efterlyses:

 

Vi prøver hvert år at lave et fælles arrangement for vores beboere i form af en sommerfest.

De sidste par år har der været et stort fremmøde – og vi har lært hinanden lidt bedre at kende.

Vi håber, at vi kan gøre dette bedre i år, men vi mangler nogle med energien og lysten til at bringe os alle bedre sammen. Vi har reserveret grillpladsen den 18/19 aug. og vi håber, at der er nogle, der vil tage opgaven. Du kan skrive til viceværten på  vv@top-house.dk hvis du er interesseret.

Ps. Vores budget er lille i år, men vi har lagt en plan for en opsparing til denne og kommende år.

 

Cykeloprydning

 

Tirsdag den 11 juli vil der blive sat et stykke gult tape på den venstre side at styret på alle cykler i ejendommen, også i kælderen og gården. Det skal du bare fjerne, hvis du bruger cyklen.

Tirsdag den 1. august vil cyklerne blive indsamlet og opbevaret i 3 uger, hvorefter de bortskaffes.

Cykler indsamlet fra opgang 24-36 udendørs vil stå ved kældernedgang.

Cykler indsamlet fra kælder vil stå et sted i kælderen.

Cykler indsamlet fra gården vil stå i gården.

Dette gælder også scootere/knallert.

Hold øje med opslag på tavlen i opgangen og på hjemmesiden.

 

Vicevært vikar

Jeres trofaste og super flinke vicevært skal også have ferie …

Derfor spørger jeg først mine trofaste beboere – om der måske er en, der er interesseret i en vikar stilling. Det drejer sig om min. 5 timer 3 gange per uge; man/ons/fre. Men flere timer kan aftales.

Skriv til mig på vv@top-house.dk hvis du er interesseret.

 

Diverse.

 

Grillplads strøm slukkes kl 23:45 og oprydnings lys vil tænde – ellers er der et ekstra spot, som kan tændes til oprydning. Venligst hold jer dæmpet, da alle der bor ud til gården kan høre jer, også vores naboer på Ægirsgade. Overhold vores husorden

 

Den flotte nymalet bruser ved pool har nu ”varmt” vand – så husk at skyld dig før du bader.

 

Engangsgrill er ikke i orden på vores græsplæne – vi ser hvert år, at vores græsplæne bliver ødelagt. Brug venligst en af de 6 grill, som er til rådighed.

 

Container

Jeg er så træt af, at mange bare stiller deres affald ved siden af containeren. Hvis I er ligeglade med mig og miljøet – så brug den store blå! Venligst ta’ ansvar – og gør dit for et bedre miljø og sorter dit affald!

Hvis du skal smide en stor genstand ud, så sørg lige for at tjekke, at der er plads i containeren (der også kan åbnes bagtil) før du slæber det ned, og bare lader det stå. Hvis den er fuld, så spørg mig hvornår, der er plads – det er uacceptabelt at affald, der ofte er meget tunget, bare efterlades til mig.

 

 

De venligste sommerhilser fra Viceværten og Bestyrelsen.

Rotter i kælderen opgang 32 (opdateres løbende)

 

17-7-2017

Der er ikke observeret rotter i kælder eller gård de seneste uger og vi mener, at have løst problemet.

Der vil snarest muligt start aug. blive opsat nye kælderrum under opgang 32.

Mere info når vi når dertil.

Rotter og huller i kælder opgang 32

Vi har fundet et hul i et kælderrum, som viser sig at være rotter, som har gravet sig ind under bygningen fra gadekloakrør. Vi har i øjeblikket en kloakmester på sagen, som undersøger skadens omfang.

Der er derfor ADGANG FORBUDT i en sektion under opgang 32 da der er fare for, at rotterne kan sprede sig.

Opdatering 1. tirsdag 06-06-17

Alle kælderrum i denne sektion er ved, at blevet tømt og sat i lukket aflåst container i gården.

De pågældende beboere er informeret.

Resten af gulvet vil blive hakket op så omfanget kan vurderes af forsikringen og kommunes Rottebekæmpelse, samt vores kloakmand.

Mere information følger så snart vi ved mere – følg med her.

Opdatering 2. fredag 09-06-17

info omkring kælderrum #46-48-89-94-95-96-103-134 er blevet lagt i postkasse.

Disse vil blevet ryddet mandag og vil blive sat i aflåst container. Du bør over weekenden tage vigtige ting fra rummet, da resten ikke vil være tilgængelige i længere tid.

Mvh. Viceværten / bestyrelsen.

Nøgleopdatering af hvide og blå brikker.

Nyhedsbrev Nøgler/Rotter.
 

Grundet en større opdatering af systemet skal du opdatere din hvide og blå brik på en af vores online læsere ved: Port/låge til gården eller garage.

Sæt brik på læser den lyser blå og grøn = OK

Den hvid brik kan først benyttes til pool huset efter opdatering.

Den blå skal opdateres inden torsdag aften kl. 19 (som før skrevet) ellers bliver den slettet og er ubrugelig til du kommer forbi mig i min kontortid for en genaktivering.

Hvis du har brugt den blå på en af online læserne inden for de sidste 4-8 uger eller du var været hos mig for en opdatering er alt ok.

Hvis du er i tvivl om processen kommer du forbi i min kontortid så hjælper jeg gerne.

Husk at pool huset er lukket mellem kl. 24-06 alle dage.

 

Rotter og huller i kælder opgang 32

Vi har fundet et hul i et kælderrum, som viser sig at være rotter, som har gravet sig ind under bygningen fra gadekloakrør. Vi har i øjeblikket en kloakmester på sagen, som undersøger skadens omfang.

Der er derfor ADGANG FORBUDT i en sektion under opgang 32 da der er fare for, at rotterne kan sprede sig.

Mvh. Viceværten / bestyrelsen.

Ingen vand tirsdag 23/5

Kære beboere. vi har ikke noget vand, da der er brud på en vandledning. Hofor forventer det lavet kl. 11:30 mvh. Viceværten

Bestyrelsesmøde 6 møde – referat

 1. møde – referat

Bestyrelsesmøde

 

Dato:                      6. april 2017 kl. 18.00

Sted:                       Anna, opgang 26 lejl. 161

Deltagere:            Kirsten, Kenni, Morten, Peter Kolby, Peter Bang pr. telefon.

 1. Vicevært
  1. Bestyrelsen oplever at samarbejdet fortsat er forbedret. Såfremt dette fortsætter udløber den skriftlige advarsel den 1. juni 2017.
 2. Renovering v. Ib og Anna
  1. Bestyrelsen har haft et rigtig godt og konstruktivt møde med SORI. Bestyrelsen modtager SORI’s projektering af vandrørsrenovering fredag den 5. maj 2017.
 3. Administrator udbud v. Peter Bang
  1. Bestyrelsen har modtaget endelige tilbud med en flad pris for de ydelser ejerforeningen efterspørger fra alle bydende parter. Bestyrelsen har bedt om referencer, som der nu følges op på.
 4. Forsikringsudvalg v. Morten
  1. Vi arbejder forsat på sagen, og denne forventes færdig til næste møde.
 5. Brandsikring i kælderen v. Anna og Kirsten
  1. Vi acceptere tilbud fra Malerhytten på brandsikring med lukning med fuger af etageadskillelsen mellem kælderen og stuen i opgang 30-36.
  2. Vi har indhentet billigere tilbud fra andet firma på montering af branddøre, og beder Malerhytten matche denne pris, således Malerhytten udføre alle opgaver.
 6. Vedligeholdelse af udendørsbruser ved poolen v. Kirsten
  1. Vi acceptere tilbud fra Malerhytter.
 7. Montering af varmt vand til udendørsbruseren v. Kirsten
  1. Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at få ført varmt vand frem til udendørsbruseren, så flere forhåbentligt vil ”huske” at vaske sig inden de hopper i poolen. Vi afventer tilbud.
 8. Chipnøgle implementering v. Anna og Kirsten
  1. Projektet er afsluttet, og bestyrelsen har fået mange positive tilbagemeldinger.
 9. Force Technology v. Peter Bang
  1. Trods de udførte reparation, kommer der fortsat vand ned omkring søjlerne under opgang 26 og muligvis også 24. Bestyrelsen har aftalt med FORCE at vi udfører en test, hvor der hældes rigelige mængder vand ned, for at kunne observere hvor vandet kommer ind henne, og dermed målrette reparationerne.
 10. Videoovervågning v. Kenni
  1. G4S kommer efter påske og kigger på parkeringsælderen, hvorefter vi modtager tilbud på udskiftning af vores eksisterende videoovervågning.
 11. Belysning på Top-House på gavlmuren v. Morten
  1. Ikke noget nyt da Morten ikke deltager på mødet.
 12. Kontakt til naboejendom ang. Efeu v. Anna
  1. Der er ikke noget nyt.
 13. Hunde høm-høm poseautomat v. Kenni
  1. Bestyrelsen har modtaget tilbud på væg-hængt poseautomat, som accepteres.
 14. Vand-udtag ved rampen v. Kirsten
  1. Der bliver etableret en vandhane ved rampen.
 15. Grundig rengøring af gulv i poolhuset v. Morten
  1. Bestyrelsen har modtaget tilbud fra RENEX på grundig rengøring af gulvet og efterfølgende overfaldebehandling.
 16. Viceværten to-do liste
  1. Tomas bedes undersøge muligheden for skift af teleabonnement til billigere alternativt.
  2. Denne opdateres.
 17. Regnskab
  1. Regnskabet er i balance.  
 18. Eventuelt